Guvernul a aprobat o nouă schemă de ajutor de stat pentru susţinerea producţiei de cartofi

În şedinţa de Guvern de joi a fost aprobată schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum”.

Actul normativ vizează acordarea unui ajutor de minimis pentru susţinerea producţiei de cartof de consum, pentru anul 2024, suma totală alocată este în valoare de 11.483.880 lei (echivalentul a maximum 2.309.010 euro), iar cuantumul maxim al ajutorului de minimis de 200  euro/ha este acordat proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată, arată comunicatul de presă al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Pentru a obţine sprijinul financiar, beneficiarii trebuie să utilizeze o suprafaţă cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv şi să obţină o producţie de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puţin 6 tone/ha, până cel târziu la data de 18 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Beneficiarii pot fi din următoarele categorii: producători agricoli persoane fizice, producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, producători agricoli societăţi agricole şi producători agricoli persoane juridice.

Cererile de înscriere în program trebuie depuse începând cu data intrării în vigoare a actului normativ şi până la cel târziu data de 20 mai a anului de cerere inclusiv, mai indică sursa citată.

Valorificarea producţiei se face până cel târziu la data de 18 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Pentru înscrierea în Program vor fi depuse următoarele documente justificative: copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică /bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare până la data de 20 noiembrie inclusiv a anului de cerere. Verificările în teren se realizează de către DAJ şi APIA, cu cel puţin 10 zile înainte de recoltare, în baza notificărilor solicitanţilor ajutorului de minimis.

Citește și Guvernul a aprobat o schemă de ajutor de stat pentru sectorul creşterii animalelor, în valoare de aproximativ 390 milioane de lei