Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege care modifică Legea privind executorii judecătoreşti 

Camera Deputaţilor a adoptat, decizional, proiectul de lege iniţiat de către Ministerului Justiţiei, pentru modificarea şi completarea Legii 188/2000 privind executorii judecătoreşti cu obiectivul de perfecţionare a cadrului legal privind organizarea profesiei şi ţinând seama, în primul rând, de rolul şi locul executorului judecătoresc în sistemul judiciar.

Legea a fost elaborată pe baza propunerilor Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi a soluţiilor legislative propuse la nivel Ministerului Justiţiei în urma constatării unor disfuncţionalităţi în gestionarea activităţii desfăşurate de executorii judecătoreşti, mai arată comunicatul de presă al MJ.

Proiectul cuprinde norme juridice privind organizarea profesiei de executor judecătoresc şi se înscrie în demersul asumat de Ministerul Justiţiei de modernizare a statutului profesiilor juridice conexe sistemului judiciar, urmărind consolidarea statutului acestora, creşterea profesionalismului tuturor categoriilor de personal afectate profesiilor juridice conexe precum şi întărirea formelor de răspundere în cadrul fiecărei profesii.

Citește și Legea confiscării bunurilor criticilor armatei ruse, promulgată de Putin

Principalele aspecte reglementate şi reformate prin proiectul de lege, în scopul eficientizării organizării profesiei de executor judecătoresc, sunt următoarele:

• Modificarea dispoziţiilor referitoare la condiţiile privind numirea în funcţia de executor judecătoresc, acestea fiind menite să asigure calitatea procedurilor de recrutare şi selecţie a membrilor profesiei precum şi conformitatea acestora cu legislaţia Uniunii Europene;

• Înfiinţarea, în cadrul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, a Institutului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti, entitate de interes public, cu personalitate juridică care asigură perfecţionarea activităţii de executare silită, pregătirea profesională iniţială şi, după caz, continuă a executorilor judecătoreşti stagiari şi a executorilor judecătoreşti;

• Modificarea dispoziţiilor referitoare la suspendarea şi încetarea funcţiei de executor judecătoresc, fiind lărgită aria situaţiilor în care ministrul justiţiei poate dispune aceste măsuri;

• După modelul de reglementare a altor profesii juridice, în rândul modificărilor de nivel organizatoric se înscriu şi cele aduse organizării şi funcţionării organelor reprezentative ale profesiei;

• Sistematizarea dispoziţiilor privind registrele care se înfiinţează şi funcţionează la nivelul Uniunii, în scopul instituirii unor proceduri transparente;

• Modificarea dispoziţiilor privind atribuţiile executorilor judecătoreşti, drepturile, obligaţiile, precum şi incompatibilităţile acestora;

• Consolidarea instituţiei răspunderii disciplinare, fiind modificate substanţial prevederile privind răspunderea şi controlul activităţii executorilor judecătoreşti.

Pe 6 martie 2023, Senatul a adoptat proiectul, în calitate de prim for sesizat, iar votul Camerei a fost decizional. Astfel legea merge la promulgare.